Tematica de cercetare, direcțiile de cercetare, dezvoltare și inovare curente

Centrul de Promovare a Afacerilor și Dezvoltare Regională își propune furnizarea unei baze științifice pentru managementul afacerilor și dezvoltare regională prin perfecționarea cadrului conceptual, teoretic și metodologic adecvat, cu adoptarea modelului economic european pentru dezvoltare durabilă. Centrul supus acreditării este continuatorul primului centru de cercetare înființat în cadrul FSEGA în anul 2005 de către prof. dr. Liviu Ilieș, centru care a obținut și, ulterior, menținut acreditarea CNCSIS.

Misiunea primară a CPADR

Misiunea primară a CPADR constă în derularea de activități de cercetare în domeniile: administrarea afacerilor (business) – cuprinzând toate subdomeniile, economie, informatică, transfer tehnologic și inovare organizațională, respectiv antreprenoriat și structuri de suport a întreprinderilor – precum și (prin implicarea unor cadre didactice/cercetători de profil) de biologie, fizică, chimie, teologie. Misiunea secundară constă în furnizarea de expertiză, soluții/măsuri și servicii complete, referitoare la domeniile de cercetare vizate în cadrul misiunii primare precum și stakeholderilor interesați.

CPADR reunește o comunitate de cercetare multidisciplinară!